Competencia básica 11 (CB11)
Comprensión sistemática dun campo de estudo e dominio das habilidades e métodos de investigación relacionados co devandito campo.

Competencia básica 12 (CB12)
Capacidade de concibir, deseñar ou crear, poñer en práctica e adoptar un proceso substancial de investigación ou creación.

Competencia básica 13 (CB13)
Capacidade para contribuír á ampliación das fronteiras do coñecemento a través dunha investigación orixinal.

Competencia básica 14 (CB14)
Capacidade de realizar unha análise crítica e de avaliación e síntese de ideas novas e complexas.

Competencia básica 15 (CB15)
Capacidade de comunicación coa comunidade académica e científica e coa sociedade en xeral acerca dos seus ámbitos de coñecemento nos modos e idiomas de uso habitual na súa comunidade científica internacional.

Competencia básica 16 (CB16)
Capacidade de fomentar, en contextos académicos e profesionais, o avance científico, tecnolóxico, social, artístico ou cultural dentro dunha sociedade baseada no coñecemento.

 

Capacidade 1 (CA01)
Desenvolverse en contextos nos que hai pouca información específica.

Capacidade 2 (CA02)
Atopar as preguntas craves que hai que responder para resolver un problema complexo.

Capacidade 3 (CA03)
Deseñar, crear, desenvolver e emprender proxectos novos e innovadores no seu ámbito de coñecemento.

Capacidade 4 (CA04)
Traballar tanto en equipo como de maneira autónoma nun contexto internacional ou multidisciplinar.

Capacidade 5 (CA05)
Integrar coñecementos, enfrontarse á complexidade e formular xuízos con información limitada.

Capacidade 6 (CA06)
A crítica e defensa intelectual de solucións.

 

Capacidade básica 7 (CB7)
Capacidade de desenvolver a actividade investigadora con responsabilidade social e integridade científica.

Capacidade xeral 1 (CG1)
Adquisición de habilidades no manexo, tratamento e desenvolvemento de ferramentas analíticas complexas, en particular matemáticas, estatísticas e informáticas.

Capacidade específica 1 (CE1)
Adquisición de habilidades na análise e resolución de problemas complexos no ámbito das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións, e en concreto na liña de investigación da tese doutoral.

Capacidade específica 2 (CE2)
Capacidade para definir e desenvolver campañas de medida e/ou simulación dentro da liña de investigación da tese doutoral.

Capacidade específica 3 (CE3)
Capacidade para manexar equipamento de laboratorio e/ou informático para a realización de investigación experimental na liña da tese doutoral.

Capacidade transversal 1 (CT1)
Capacidade para a exposición de resultados científicos.

Capacidade transversal 2 (CT2)
Capacidade para a redacción de textos científicos.

Capacidade transversal 3 (CT3)
Desenvolvemento de capacidade de traballo en equipos de forma coordinada e complementaria.